Rozvoji elektromobility v České republice brání nedostatečná infrastruktura dobíjecích stanic. Stávající stanice jsou rozmístěny nekoncepčně a jejich využití navíc komplikuje nutnost uzavírání smluv a registrace v systémech provozovatelů. Většina stávajících stanic neumožňuje jednorázové dobití a u některých průběh registrace trvá i několik dní.

Chceme to změnit

Pokryjeme rovnoměrně celou Českou republiku dobíjecím stanicemi.

Zabezpečíme elektromobilům pohodlný tranzitní průjezd přes území ČR.

Vybíráme místa s kvalitním zázemím (občerstvení, zábava, toalety…).

Umožníme jednorázové nabití a přímou platbu kartou.

Nabíjení bez nutnosti registrace a poskytování osobních údajů.

Dobíjecí stanice v síti Olifeenergy

OlifeEnergy AC

OlifeEnergy DC