Chci dobíjecí stanici

Kolik to stojí?

Vás to nebude stát nic.

Náklady na vybudování dobíjecí stanice se různí podle typu stanice a lokality. Obecně lze říci, že je to součet nákladů na zřízení nového odběrného místa, poplatek za rezervaci dostatečného příkonu, stavební úpravy v místě a náklady na pořízení a instalaci samotné dobíjecí stanice. Běžně se tyto náklady pohybují od stovek tisíc až do 1,5 milionu korun.

Všechny tyto náklady hradíme my. Vy nám pouze pronajmete prostor na umístění stanice a parkovacího místa. Náš tým specialistů se postará o všechna povolení, zajistí vhodnou stanici i její instalaci.

Jak dlouho trvá vybudování stanice?

Doba od uzavření nájemní smlouvy po zahájení provozu stanice je zhruba tři měsíce.

Před umístěním dobíjecí stanice je potřeba provést nejprve obhlídku lokality a vytipovat vhodné místo pro stanici. Následuje zjištění dostupné kapacity sítě u provozovatele distribuční soustavy, projekční činnost a příprava žádosti pro stavební úřad. I přes vysoké nasazení a bohaté zkušenosti našeho týmu trvá tato část dva týdny.

V další fázi se podává žádost na místně příslušný stavební úřad. Ten má na rozhodnutí o umístění dobíjecí stanice 30 dnů od podání žádosti, které se mohou prodloužit v případě námitek účastníků řízení.

Finálním krokem jsou stavební úpravy prostoru, kde bude stanice umístěna (vybudování patky pro stanici, položení kabeláže atd.), a samotná montáž stanice. Toto trvá dalších cca 30 dnů.

Co z toho budu mít?

Nové zákazníky.

Během nabíjení se řidič i posádka vozu stávají vaším potencionálním zákazníkem. Majitelé elektromobilů patří do vysokopříjmových skupin obyvatelstva. Běžně trvá dobíjení od půl do čtyř hodin v závislosti na typu dobíjecí stanice a automobilu.

Zároveň máte možnost se zapojit do moderního technologického projektu, podílet se na revoluci v dopravě a přispět ke zlepšení ovzduší.

Chci dobíjecí stanici pro své zákazníky, jak na to?

Kontaktujte naše odborníky, ti vám poradí, zda je vaše lokalita vhodná pro umístění dobíjecí stanice.

Jaká místa pro stanice hledáte?

Obecně místa, ve kterých řidiči běžně tráví nějaký čas (alespoň hodinu) a je u nich dostupné zázemí (toalety, občerstvení, …) . Typickým příkladem jsou nákupní centra, motoresty, penziony, parkoviště v centrech měst atd.